Publish in this journal
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Assesment of Right Ventricular Function Using Contrast Echocardiography in Patients with Myocardial Infarction
Valoración de la función ventricular derecha mediante ecocardiografía de contraste en pacientes con infarto agudo de miocardio
Gabriela Borrayoa, Guillermo Careagaa, Carlos J Muroa, Alonzo Autreya, Pascual Péreza, Raúl Yáñeza, Gerardo Espínolaa, Rubén Argüeroa
a Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios. Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI. Instituto Mexicano del Seguro Social. México DF. México.
Read
10295
Times
was read the article
1819
Total PDF
8273
Total HTML
203
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: 18855857
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2021 December 4 6 3 13
2021 November 50 23 14 87
2021 October 69 39 20 128
2021 September 43 20 11 74
2021 August 42 31 12 85
2021 July 22 23 12 57
2021 June 35 26 8 69
2021 May 48 23 7 78
2021 April 60 59 16 135
2021 March 91 20 5 116
2021 February 79 4 4 87
2021 January 51 9 2 62
2020 December 62 17 4 83
2020 November 42 13 6 61
2020 October 29 13 2 44
2020 September 33 17 9 59
2020 August 42 6 3 51
2020 July 31 11 3 45
2020 June 31 8 4 43
2020 May 56 11 5 72
2020 April 49 11 5 65
2020 March 55 13 4 72
2020 February 44 10 6 60
2020 January 37 14 4 55
2019 December 40 18 5 63
2019 November 22 13 2 37
2019 October 28 7 11 46
2019 September 29 18 4 51
2019 August 24 8 3 35
2019 July 50 50 6 106
2019 June 31 22 3 56
2019 May 38 15 0 53
2019 April 41 25 0 66
2019 March 46 19 0 65
2019 February 63 14 0 77
2019 January 70 21 0 91
2018 December 83 22 0 105
2018 November 55 27 0 82
2018 October 85 14 0 99
2018 September 32 17 0 49
2018 August 48 13 0 61
2018 July 63 12 0 75
2018 June 64 15 0 79
2018 May 54 12 0 66
2018 April 50 13 0 63
2018 March 46 5 0 51
2018 February 45 5 0 50
2018 January 44 6 0 50
2017 December 35 5 0 40
2017 November 48 11 0 59
2017 October 35 10 0 45
2017 September 33 5 0 38
2017 August 40 12 0 52
2017 July 46 13 0 59
2017 June 53 24 0 77
2017 May 71 10 0 81
2017 April 44 7 0 51
2017 March 40 6 0 46
2017 February 81 5 0 86
2017 January 67 5 0 72
2016 December 43 12 0 55
2016 November 56 10 0 66
2016 October 101 8 0 109
2016 September 129 9 0 138
2016 August 63 9 0 72
2016 July 93 13 0 106
2016 June 65 17 0 82
2016 May 59 19 0 78
2016 April 59 24 0 83
2016 March 63 25 0 88
2016 February 64 24 0 88
2016 January 70 19 0 89
2015 December 63 21 0 84
2015 November 68 21 0 89
2015 October 90 18 0 108
2015 September 112 27 0 139
2015 August 107 25 0 132
2015 July 88 33 0 121
2015 June 64 20 0 84
2015 May 73 16 0 89
2015 April 124 20 0 144
2015 March 95 28 0 123
2015 February 121 30 0 151
2015 January 67 14 0 81
2014 December 66 7 0 73
2014 November 51 10 0 61
2014 October 55 9 0 64
2014 September 74 9 0 83
2014 August 51 12 0 63
2014 July 41 8 0 49
2014 June 52 8 0 60
2014 May 79 10 0 89
2014 April 73 10 0 83
2014 March 88 14 0 102
2014 February 79 6 0 85
2014 January 68 14 0 82
2013 December 69 10 0 79
2013 November 88 11 0 99
2013 October 70 21 0 91
2013 September 84 17 0 101
2013 August 103 41 0 144
2013 July 83 39 0 122
2013 June 90 31 0 121
2013 May 92 21 0 113
2013 April 73 34 0 107
2013 March 64 20 0 84
2013 February 57 10 0 67
2013 January 46 16 0 62
2012 December 40 10 0 50
2012 November 27 16 0 43
2012 October 11 12 0 23
2012 September 1713 0 0 1713
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Española de Cardiología (English Edition)

Subscribe to our newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?