Publish in this journal
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Percutaneous Treatment of Superior Vena Cava Syndrome After Pacemakers Electrodes Implantation and/or Surgical Correction of Congenital Heart Disease
Tratamiento percutáneo del síndrome de vena cava superior tras implantación de electrodos y/o cirugía de cardiopatías congénitas
Koldobika Garcia-San Romana,
Corresponding author
koldobika.garciasanroman@osakidetza.net

Corresponding author: koldobika.garciasanroman@osakidetza.net
, Juan Alcibar-Villaa, Roberto Blanco-Mataa, Natividad Peña-Lópeza, Josune Arriola-Meabea, Iñigo Sainz-Godoyb
a Sección de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, Spain
b Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, Spain
Read
10556
Times
was read the article
2159
Total PDF
8254
Total HTML
143
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: 18855857
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2021 August 2 2 1 5
2021 July 63 14 6 83
2021 June 39 12 3 54
2021 May 62 13 5 80
2021 April 98 36 5 139
2021 March 100 14 7 121
2021 February 82 9 1 92
2021 January 64 11 18 93
2020 December 70 7 2 79
2020 November 47 2 3 52
2020 October 60 3 2 65
2020 September 33 7 3 43
2020 August 51 10 5 66
2020 July 42 8 4 54
2020 June 31 14 22 67
2020 May 75 16 4 95
2020 April 64 11 2 77
2020 March 36 17 4 57
2020 February 56 10 3 69
2020 January 60 26 7 93
2019 December 60 18 14 92
2019 November 30 6 1 37
2019 October 40 9 2 51
2019 September 78 17 3 98
2019 August 80 28 4 112
2019 July 218 70 9 297
2019 June 106 66 3 175
2019 May 71 50 0 121
2019 April 56 18 0 74
2019 March 82 11 0 93
2019 February 150 24 0 174
2019 January 114 16 0 130
2018 December 148 18 0 166
2018 November 191 19 0 210
2018 October 181 12 0 193
2018 September 68 12 0 80
2018 August 47 12 0 59
2018 July 77 13 0 90
2018 June 83 7 0 90
2018 May 67 11 0 78
2018 April 60 4 0 64
2018 March 71 4 0 75
2018 February 68 7 0 75
2018 January 58 4 0 62
2017 December 57 7 0 64
2017 November 51 4 0 55
2017 October 34 7 0 41
2017 September 28 8 0 36
2017 August 28 7 0 35
2017 July 29 7 0 36
2017 June 43 9 0 52
2017 May 50 8 0 58
2017 April 37 4 0 41
2017 March 40 16 0 56
2017 February 57 7 0 64
2017 January 77 10 0 87
2016 December 43 9 0 52
2016 November 52 8 0 60
2016 October 85 8 0 93
2016 September 166 13 0 179
2016 August 60 8 0 68
2016 July 80 15 0 95
2016 June 93 22 0 115
2016 May 85 22 0 107
2016 April 84 19 0 103
2016 March 81 13 0 94
2016 February 90 24 0 114
2016 January 84 22 0 106
2015 December 78 12 0 90
2015 November 87 19 0 106
2015 October 124 49 0 173
2015 September 123 47 0 170
2015 August 120 58 0 178
2015 July 124 44 0 168
2015 June 100 30 0 130
2015 May 112 43 0 155
2015 April 93 29 0 122
2015 March 88 14 0 102
2015 February 95 17 0 112
2015 January 64 16 0 80
2014 December 78 10 0 88
2014 November 62 9 0 71
2014 October 100 12 0 112
2014 September 90 3 0 93
2014 August 75 7 0 82
2014 July 75 11 0 86
2014 June 74 7 0 81
2014 May 72 6 0 78
2014 April 94 10 0 104
2014 March 106 12 0 118
2014 February 103 9 0 112
2014 January 108 10 0 118
2013 December 89 19 0 108
2013 November 82 12 0 94
2013 October 77 16 0 93
2013 September 83 37 0 120
2013 August 99 92 0 191
2013 July 78 80 0 158
2013 June 67 78 0 145
2013 May 70 77 0 147
2013 April 62 84 0 146
2013 March 67 53 0 120
2013 February 71 38 0 109
2013 January 97 44 0 141
2012 December 87 38 0 125
2012 November 51 20 0 71
2012 October 37 12 0 49
2012 September 19 0 0 19
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Española de Cardiología (English Edition)

Subscribe to our newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?