Publish in this journal
Journal Information
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Scientific letter
DOI: 10.1016/j.rec.2012.07.009
Retrospective Study of Out-of-hospital Sudden Cardiovascular Death in Middle-aged Adults in Barcelona City
Estudio retrospectivo de la muerte súbita cardiovascular extrahospitalaria de adultos de mediana edad en la ciudad de Barcelona
Visits
...
Eneko Barberíaa,b,
Corresponding author
eneko.barberia@xij.gencat.cat

Corresponding author:
, Mercè Gotsensc,d, Alexandre Xifróa,e, Josep Castellàa, Maica Rodríguez-Sanzc,d, Jordi Medalloa
a Institut de Medicina Legal de Catalunya, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, Barcelona, Spain
b Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, Reus, Tarragona, Spain
c CIBER Espidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain
d Agència de Salut Pública de Barcelona, Barcelona, Spain
e Departament de Salut Pública, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain

Article

Este artículo está disponible en español

Estudio retrospectivo de la muerte súbita cardiovascular extrahospitalaria de adultos de mediana edad en la ciudad de Barcelona

Eneko Barbería, Mercè Gotsens, Alexandre Xifró, Josep Castellà, Maica Rodríguez-Sanz, Jordi Medallo
10.1016/j.recesp.2012.07.017
Rev Esp Cardiol. 2013;66:226-7

This article is available in English

Retrospective Study of Out-of-hospital Sudden Cardiovascular Death in Middle-aged Adults in Barcelona City

Eneko Barbería, Mercè Gotsens, Alexandre Xifró, Josep Castellà, Maica Rodríguez-Sanz, Jordi Medallo
10.1016/j.rec.2012.07.009
Rev Esp Cardiol. 2013;66:226-7
Idiomas
Revista Española de Cardiología (English Edition)

Subscribe to our newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?